Fjerning av oljetanker

Mange eldre boliger, borettslag og næringsbygg har gamle oljetanker som er knyttet til en oljefyr. Fra 1. januar 2020 er det forbudt å bruke oljefyr med fossilt brensel til oppvarming. Forskriftene krever at oljetanker som er midlertidig eller permanent ute av drift skal fjernes.
Alle oljetanker skal rengjøres og leveres til godkjent mottak. Kommunen skal ha dokumentasjon på at oljetanken, med tilstøtende påfyllingsrør og andre rør er rengjort og levert til destruering. Dokumentasjonen som leveres skal godkjennes av kommunen.
Kravet om fjerning av fyringstanker/oljetanker gjelder uavhengig av størrelsen på tanken. I noen få tilfeller kan det gis fritak fra kravet om fjerning av nedgravde oljetanker og tanker som står i kjellere om det medfører at hus må rives. Likevel gis det sjelden fritak for man får ikke kontrollert mulige lekkasjer som kan være under tanken, før man har fjernet den.
Det er spesielle retningslinjer for fjerningen av oljetanker som må følges og det må sendes grundig dokumentasjonen til kommunene. En eventuell lekkasje fra oljetanken og tilknyttede rør kan påføre eier av tank store kostnader.
Gamle oljetanker kan ha korrosjonsskader, klemskader og sprekker. Det stilles krev til rengjøring av tanken, før den graves opp og fjernes. De fleste tanker har oljerester og vann i bunnen. Det er derfor viktig at man får sugd opp restene og rengjort tanken slik retningslinjene tilsier og dokumentere dette. Alt arbeid vedrørende oljetank er meldepliktig, slik at kommunen må varsles før arbeidet startes.
Høytrykksteknikk tar på seg hele jobben med å fjerne oljetanken. Vi utfører alt fra å melde til kommunen før arbeidet starter, tømming, rengjøring, graving, transport til godkjent mottak og levering av dokumentasjon til kommunen.

Støtte til fjerning av oljetanker

Det er i 2019 mulig å få støtte fra Enova på opptil kr 10.000,- når du fjerner oljetank og bytter fra oljefyrt oppvarming til miljøvennlig oppvarming som Enova støtter. I 2020 er det ingen støtte, så det kan lønne seg å være rask.

Les hvem som kan få støtte og hvordan på www.enova.no

 

Vi har døgnåpen vakttelefon
Tlf: 45 00 99 00

Adresse

Olav`s gate 112 B
8004 Bodø, Norway

Email eller Telefon
Følg oss