Tømming av fettutskillere

Vi disponerer en kombibil som brukes til tømming av blant annet sandfang, septiktank og fettutskillere. Bilen er utstyrt med alt nødvendig utstyr og har en spyleslange med trykk og spyletupp som justeres etter hva som er nødvendig. Mens vi spyler, suger sugeslangen fettklumper og skittent spylevann tilbake til bilen vår. Fettet som blir samlet opp i tanken i bilen blir kjørt til Iris Salten IKS.

Med supersuger løses alt!

Vår supersuger er spesielt egnet til mindre graveoppdrag, og spesielt på områder der det er vanskelig å komme til med gravemaskin. 

Supersugeren kan suge opp og blåse ut masse som sagflis, grus, pukk, slam og stein. Vi bruker supersugeren til blant annet: 

  • Utgraving av kjeller

  • Suging og blåsing av pukk, singel og stein

  • Graveoppdrag der gravemaskinen ikke kommer til

  • Tømming av sandfang

  • Tømming av tanker, siloer og rom fylt med diverse masser

  • Tømming/rensing av industrifilter

Tømming av fettutskillere

Alle bedrifter som tilbereder mat, er lovpålagt å installere fettutskiller.

Fettet er lettere enn vann, noe som betyr at fettet flyter til overflaten i fettutskilleren og samler seg der. Hvis ikke fettutskilleren tømmes jevnlig, risikerer man både lukt og fettutslipp, noe som kan føre til tette rør og oversvømmelser.

Hvor ofte fettutskillerne må tømmes, kommer an på bruk og størrelse. Mange kommuner krever at de som har fettutskillere har en løpende avtale om regelmessig tømming. Alle fettutskillere må tømmes og kontrolleres minst en gang i året.

Tømming av septiktank

Enten det er septiktank, mobiltoalett, utedo, renseanlegg, kloakkpumpekummen eller kloakkrenseanlegget, må det tømmes regelmessig.
Vi bruker en kombibil som lager vakuum og suger opp slammet i en tank på bilen. Når tanken er tømt, sjekkes både innløp og utløp, samt den innvendige skilleveggen som skiller vann og slam.
Hvor ofte en septiktank bør tømmes, kommer an på størrelsen og bruken. Kommunene har strenge krav til tømming av septik og vi har faste og løpende tømmeavtaler med både privat, næringsdrivende og kommuner. Ta gjerne kontakt for spørsmål om avtale.

Gamle septiktanker

Septiktanker blir mer og mer uvanlig da det er lettere og bedre å koble seg direkte på det kommunale nettet. Vi tømmer gamle septiktanker, samt graver opp og fjerner dem, for så å legge rør mellom innløpet og utløpet, slik at det går direkte ut på det kommunale nettet. I tillegg kan vi tømme septiktanken og legge rør mellom innløpet og utløpet uten å grave opp septiktanken.

Tømming av sandfang

Kummer og rister blir fylt med overvann og vaskevann, samt grus og slam. Grus og slam som renner inn i sandfanget legger seg på bunnen, mens vannet renner videre ut i ledningsnettet via et utløpspunkt øverst i røret. For mye grus og slam vil føre til at vannet ikke får fri vei til å renne ut. For å unngå oversvømmelse og ødelagte rør må disse tømmes jevnlig.

Kummene

Sandfangerkummene hindrer at grus, sand og slam føres inn i ledningsnettet og forårsaker skader, tette rør og oversvømmelser. Kummene reduserer utslippet av forurenset masse. Vaskehaller og bensinstasjoner har ofte vaskemidler, olje og andre giftstoffer i vannet som renner gjennom deres sandfang. Disse stoffene binder seg til sandpartiklene og samles på bunnen av sandfangene mens resten av vannet renner videre ut i ledningsnettet.
Hvor ofte sandfangene må tømmes, varierer. Noen kummer tømmes etter fast avtale, andre ved behov. Etter at sandfangene er tømt. Blir det spylt og rengjort i kummen. Vann som ikke renner ned i kum og sluk kan skyldes fulle sandfang.

Avtale om Vedlikehold og tømming av sandfang, fettutskiller og avløpsrør

Det lønner seg å ha gode avtaler på tømming og rengjøring av fettutskillere og sandfang samt spyling av avløpsrør.
Det er ikke bare ved unødvendige stopp i produksjonen at det kan bli kostbart. Åpning av tette rør, sluker og kummer som har tettet seg, medfører ofte en uforutsett utgift. En god serviceavtale sørger for at du får forutsigbarhet og kontroll på utgiftene.
Manglende oppfølging i form av tømming av fettutskiller og sandfang kan medføre betydelige kostnader om de blir for fulle, avløpsrør kan gå tett og man får tilbakeslag. Dersom det ikke kan bevises at gjeldende lover og forskrifter er fulgt, kan man i verste fall risikere å bli erstatningsansvarlig for følgeskader på egen og andres eiendom samt ekstra vedlikehold på det kommunale avløpsnettet.
Vi tilbyr serviceavtaler tilpasset hver enkelt kundes ønsker og behov, samt gjeldende lover og kommunens forskrifter. Selv om vårt hovedområde er Bodø og omegn tømmer og rengjør vi sandfang og fettutskillere i hele Nordland. Kontakt oss for en uforpliktende prat, om du ønsker mer informasjon eller tilbud på en serviceavtale.

 

Vi har døgnåpen vakttelefon
Tlf: 45 00 99 00

Adresse

Olav`s gate 112 B
8004 Bodø, Norway

Email eller Telefon
Følg oss