Få nye rør med rørfornying

Rørfornying er et raskere, enklere og billigere alternativ enn å endevende hagen og/eller hus for å grave opp gamle rør og legge nye. Rørfornying innebærer å legge nye rør på innsiden av de gamle rørene. De fleste rør og ledningsnett kan fornyes innvendig, enten det er bunnledninger, overvannsledninger, spillvannsledninger eller fellesledninger.

Hvordan få nye rør?

For å få tilgang til rørene, bruker vi tilgangspunktene som allerede er, for eksempel stakeluker, stakekummer, utvendig kummer eller septiktanker.
Før rørfornyingen undersøkes rørene grundig. Det gjøres ved rørinspeksjon hvor vi får et nøyaktig bilde av rørets tilstand og hva slags utbedring som er nødvendig.
Ved behov, for eksempel ved betong eller stein i røret, sliper vi dette bort med en spesialrobot. Roboten kan blant annet gå gjennom 90° bend i et 110 mm rør.
Det nye røret lages av epoxymettet foring. Når vi legger nye rør på innsiden av gamle rør, vrenger vi den nye foringen inn i røret ved bruk av trykkluft og deretter får den til å stivne med steam. Etter et par timer med steameren er det nye røret ferdig. Er det grenrør på rørstrekket, bruker vi en spesialrobot for å åpne tilgangen til rørene. Vi fornyer også grenrør og grenrørstilkoblinger.
Etter foringen er lagt og spesialroboten har frest ut restene, etterkontrollerer vi rørene med et inspeksjonskamera for å forsikre oss om at rørfornyingen er utført på riktig måte, og at resultatet er som ønsket.

 
 

Punktreparasjon

Dersom det kun er deler av et rør som trenger reparasjon, utfører vi punktreparasjon på skadeområdet. Dette er en raskere og billigere løsning enn å grave opp å bytte hele rør.  Vi har tre måter å utføre punktreparasjon på.

  1. Vi kan tette hullet med sylinderkonstruksjonen QuickLock. Her brukes det en rustfri stålsylinder kledd med gummi utvendig. Denne og en oppblåsbar teknisk applikasjon, en packer, plasseres på en kameratraktor, som kjøres inn i røret. Når traktoren er framme ved skadepunktet, fylles applikatoren med luft, og presser så QuickLock-sylinderen ut mot rørveggen. Sylinderen låses av og blir stående fast over skadestedet. Dermed er røret reparert. Denne metoden krever tilgang fra kum og kan brukes på alle typer rør.

  2. Epoxymettet glassfiberduk. Duken lages som regel på arbeidsstedet og tilpasses rørskaden i lengde, dimensjon og styrke. En packer blåses opp og presser duken mot skadestedet og etter ett par timer er duken herdet og skaden fikset. Denne metoden kan utføres fra en innvendig stakeluke eller fra et demontert toalett. Epoxymettet glassfiberduk kan brukes på flere typer rør, men ikke PP eller PE-plastrør, da det ikke finnes noe lim som fester seg til disse

  3. Legge en såkalt lapp over skadestedet. Denne metoden gjøres ved bruk av foring, trykkluft og steam. Først lager/ tilpasser vi en foringslapp, fyller den med epoxy, for så å vrenge den inn i røret ved bruk av trykkluft og steam for å få epoxyen til å stivne når den er vrengt. Etter et par timer med steameren på innsiden av røret er lappen på plass og skadestedet er reparert.
 

Vi har døgnåpen vakttelefon
Tlf: 45 00 99 00

Adresse

Olav`s gate 112 B
8004 Bodø, Norway

Email eller Telefon
Følg oss