Rørinspeksjon med kamera

Med supersuger løses alt! 

Vår supersuger er spesielt egnet til mindre graveoppdrag, og spesielt på områder der det er vanskelig å komme til med gravemaskin.

 Supersugeren kan suge opp og blåse ut masse som sagflis, grus, pukk, slam og stein.

 Vi bruker supersugeren til blant annet:

  • Utgraving av kjeller

  • Suging og blåsing av pukk, singel og stein

  • Graveoppdrag der gravemaskinen ikke kommer til

  • Tømming av sandfang

  • Tømming av tanker, siloer og rom fylt med diverse masser

  • Tømming/rensing av industrifilter

Rørinspeksjon er en visuell kontroll av rørenes innside. Med avansert kamerautstyr avdekker vi feil og mangler nøyaktig. Det gjør at vi kan reparere rørene med høyeste presisjon. Vi har høy kompetanse og disponerer topp-moderne utstyr slik at vi alltid tilpasser reparasjonene det aktuelle problemet.

Filming av nye rør

Det stilles kommunale krav til at nye rør skal gjennomspyles og inspiseres med kamera før de tas i bruk. Når det bygges nytt, legges ofte ledninger for overvann, kloakk og vann i samme grøft. Vi filmer alle nye rør med avansert kamerautstyr.

Stakekamera

Stakekamera er en tynn kabel med et kamera i enden. Stakekamera føres med en jevn fart gjennom avløpsrøret og vi får så et overblikk av røret. Vi har flere stakekameraer med forskjellige størrelser slik at vi har mulighet til å filme de fleste rør.

Traktorkamera

TV-bilen er en spesialbygd bil vi bruker for å utføre rørinspeksjoner av større rør hvor stakekameraet ikke er stort nok. Traktorkameraet er en liten robot som er koblet til en kabel. Det avgir bilde på skjerm og overvåkningsutstyr i TV-bilen. Ved bruk av to joysticker kjører vi traktoren frem og tilbake og styrer og roterer kameraet i 360 grader. Det er også mye lys på kameraet, slik at kvaliteten blir svært god. Traktorkameraet kan brukes i både tørre og våte rør.

Under legging av nye rør er det alltid en fare for at rørene skades eller deformeres. Reparasjon, vedlikehold, skjøting av eksisterende rør og bevegelse i massene rundt gamle nedgravde rør kan føre til skader og deformasjon. Det er derfor viktig å kontrollere rørene før de tas i bruk.

Selv små skader, deformasjon og fremmedlegemer, slik som sand og jord i et rør, skaper stor friksjon og kan umuliggjøre trekking av kabler. Tolking av rør er en kontroll hvor man kan kvalitetssikre at røret er i henhold til de krav som stilles.

 
 

Adresse

Olav`s gate 112 B
8004 Bodø, Norway 

Email eller Telefon
Følg oss