SPYLEBIL
Høytrykksenheten

Ettersom rør og tanker kan gro igjen, har vi en høytrykkspyler som kan spyle vekk de vanskeligste objekter. Vårt flyttbare dieseldrevne spyleaggregat på 1200 bar har et vidt spekter av bruksområder. Høytrykksenheten kan fjerne det meste, alt fra industrimaterialer (som epoxy/svovel/ gummi) som har herdet og blitt harde, graffiti, gamle veimarkeringer eller parkeringsplasser som må bort. Det er en rask og effektiv måte å fjerne eller rengjøre ulike overflater på, og vi har tilpassede dyser til de forskjellige jobbene.Da det kan være risikabelt å jobbe med høytrykksspyling, er vi svært opptatt av sikkerhet og verneutstyr. Våre ansatte er kurset og internt opplært til å utføre jobben forsvarlig og effektivt.

Rengjøring med høytrykkspyling i Bodø, Fauske og Salten

Vi har både kompetansen og utstyret som trengs for å rengjøre det meste som tåler vann med litt trykk. Om brosteinen eller asfalten i innkjørselen din har blitt myk, lodden og grønn av mose kan vi hjelpe deg. Vi fjerner tagger og gammel maling på vegger, parkeringsplasser og andre tilgrisete plasser.
Tett do, vannet stiger opp, vannet i dusjen eller vasken går ikke ned, da er rørspyling den eneste løsningen. Klukkelyden som kommer fra rørene når vannet har rent gjennom sluken er det første tegnet på at rørene tetter seg. I slike tilfeller er det lurt å få rørene spylt, for å unngå at rørene tetter seg helt. Er skaden skjedd, og du står der med kloakk på badet, eller vasken er helt tett er rørspyling en redning.

Hverdagsbruk

Vanlig bruk vil tette rørene. Fett fra steking, smuss og hår som legger seg i sluk og rørene, vil til slutt føre til tette rør. På grunn av dette anbefales å utføre vedlikehold og tilstandskontroll på rørene, og å spyle ved behov. For å få tilgang til rørene må vi ha et tilgangspunkt. Det får vi som regel fra stakeluke, kum, sluk, toalett eller demontert vannlås under vask.
For et helhetlig inntrykk av rørenes tilstand kan vi utføre en rørinspeksjon med kamera i rørene. Da fører vi et kamera med lys inn i rørene, og tar et opptak av hele røret. Opptaket bruker vi for å skrive en tilstandsrapport som kunden i ettertid vil få tilsendt. Her vil det komme fram dersom det er skader i rørene som bør repareres.

Rørspyling vann og avløp

I tillegg til vanlig rørspyling har vi rørspyling VA (vann og avløp). Rørspyling VA er spyling og slamtømming av kommunale og større rør. Det ligger kommunale rør i annenhver veistubb i dette landet. Forskjellen på «vanlig» rørspyling og rørspyling VA er størrelsen på rørene og utstyret.
Sand, løv og annet smuss vil med tid fylle opp kummene, og da stopper det opp.Vannet står som en fontene opp av kummene i gata, det er oversvømmelse, vannet forsvinner ikke og kloakken flyter opp. Det eneste som hjelper er tømming og rørspyling. Da de utvendige kommunale rørene er en del større enn vanlige husrør, trenges det ekstra mye vann for å få rengjort dem. Vår kombibil pumper ut 400 liter vann i minuttet, med et trykk på opptil 1200 bar.
Alt oppsamlet slam og avfall blir levert på Iris Salten IKS.

Fasadevask av bolig og næringsbygg

De fleste vasker huset en gang i uken, men ikke med høytrykksspyler og skrubb. Huset ditt har ikke bare behov for innvendig rengjøring. Det er viktig at du gir huset ditt en skikkelig utvendig vask en gang i året. En utvendig vask øker levetiden for maling og beis og forebygger sopp og råteskader. Det forlenger også levetiden på bordkledningen slik at du slipper å male så ofte.Det norske klimaet er i endring. Flere dager med kraftig nedbør i kombinasjon med høyere temperaturer og økt luftforurensing, sliter på maling og beis. Fargen på huset blir både grumsete og ulik den opprinnelige. Skitne vegger tiltrekker seg fukt og gir god grobunn for ulike soppsporer. Blir de ikke vasket bort, kan det forårsake råte.En grundig fasadevask (utvendig boligvask) gjør at huset skinner og ser nymalt ut. En stor boligblokk og et næringsbygg har samme behovet for pleie som en enebolig. Men glem ikke at alle hus og næringsbygg også har et tak som også trenger pleie og omsorg. Vi utfører både tak- og fasadevask.

Unngå fukt- og råteskader

Vasker du fasaden feil, risikerer du fukt- og råteskader i veggen som i verste fall kan medføre at hele veggen må skiftes ut. Alle hus er designet for at vannet skal komme ovenfra og ned. Det er derfor viktig å spyle i riktig vinkel, velge riktig trykk og tilpasse vaskingen fasadens struktur.

Vask av bolig og næringsbygg før maling.

Før ny maling eller beis kan påføres fasaden, må skit og gammel løs maling fjernes. Vi bruker høytrykkspylere og skraper for et best mulig resultat. Ved bruk av vaskemidler, er det viktig å bruke fettfrie vaskemidler slik at ny maling får god feste. Før maling må fasaden være helt tørr, for en skikkelig fasadevask før maling kan øke fuktigheten i bordkledningen noe mer enn en vanlig regnskur.

Fallhøyden er stor

Fallhøyden er ikke bare stor når man klatrer i stige med skrubb, bøtte og høytrykkspyler. Ved spyling nedenfra og opp er det en risiko for at rengjøringen blir kostbar på grunn av vannskader bak bordkledningen. For å sikre at vi spyler i riktig vinkel og at våre ansatte er trygge bruker vi lift der det er mulig å komme til med det, ellers bruker vi stillas.

Hygiene og vann

Hygiene er svært viktig når det kommer til drikkevannsledninger. Alt utstyret vi bruker er både rent og desinfisert slik at ingen bakterier overføres til drikkevannet. Når drikkevannsledninger fryser, bruker vi en ren vanntank og spesialtilpasset slange for å spyle ledningene fri for frost og is. En pyramideformet spesialdyse, samt varmt og kaldt vann, graver isen vekk.

TINING AV FROSNE RØR

Når det er nok kaldt ute er det en fare for at rørene fryser, uansett om det er privat eller kommunale ledningsnett, ute eller inne, må de tines. Det gjør vi ved hjelp av trykk, vann og/eller steam.Pumpeledninger og andre trykkvannsledninger kan også fryse. Pumpeledningene er som regel fulle av kloakkvann, og med mindre den ikke står dypt nok eller frostfritt, kan innholdet bli til is. For å tine dette må først pumpen i kummen demonteres. Deretter tines ledningen ved bruk av vann, trykk og spesialdyse.
Avløpsrør fryser sjeldent ettersom de ligger med fall slik at det renner bort. Likevel skjer det av og til at det fryser i avløpsrør. Da er det mest sannsynlig tegn påkonstruksjonsfeil. I slike tilfeller må feilen utbedres for å forebygge flere problemer etter at røret er tint.Hvor vannet i røret er frosset, varierer. Det kan være hele strekket eller korte partier som er fryst. I enkelte tilfeller blir vi nødt til å grave opp deler av strekket, og tine fra begge sider. Uansett kort eller langt strekk, finner vi en løsning for å få det tint.

 

Vi har døgnåpen vakttelefon
Tlf: 45 00 99 00

Adresse

Olav`s gate 112 B
8004 Bodø, Norway

Email eller Telefon
Følg oss