Takfornying

Vi tilbyr takfornying i samarbeid med Norsk Takfornying Gruppen AS.

Hva er takfornying?

Hver eneste dag er taket ditt utsatt for slitasje fra vann, vind, snø, is, sur nedbør, alger og mose. Dette fører selvsagt til slitasje. Spesielt gjør vekst av alger og mose at taket holder på fukt, og dermed blir taksteinen gjennom vinteren utsatt for frostsprenging. Etter som tiden går blir taksteinen derfor tynnere og tynnere. Ved skader eller slitasje er det vanlig å velge å skifte hele taket, og for de aller fleste er dette en stor økonomisk utfordring.
Svært mange er ikke klar over at en fagmessig utført takfornying kan øke takets levetid med så mye som 20 år eller mer. Ved takfornying vil du få et tak som er like pent og holdbart som den dagen det var nytt, og det vil dermed også gi huset et mye bedre helhetsinntrykk og økt verdi.

Takfornying er en behandling over flere trinn som kort kan beskrives slik:

1. Høytrykksvask av hele taket. Alt av mose, alger og skitt fjernes. Takrenner og nedløp rengjøres også.
2. Takstein kontrolleres for synlige sprekker og brudd.
3. Tilstøtende områder som takvinduer, markiser, planter, antenner etc. dekkes til.
4. To strøk kvalitetsmaling påføres, farge og glans etter ditt ønske. Malingen har bestått alle tester som finnes for denne typen produkter, og tilfredsstiller med glans samtlige krav og standarder med god margin.
5. Oppdrydning, gjennomgang og sluttkontroll av utførte arbeider.
Resultatet er et tak som ser nytt og flott ut - og er tett!

Inspeksjon av tak 

Det anbefales at man tar en visuell sjekk av boligen minst hver vår fordi den hardføre vinteren kan gi mest slitasje på huset. Dessuten er det lettere å utføre eventuelle utbedringer om sommeren. Oppdager du skader tidlig, kan du slippe store og kostbare reparasjoner. Taket er noe mange synder med å kontrollere da det som regel ikke er så lett å utføre en inspeksjon.
Samtidig som vi rengjør taket, sjekker vi at alle takstein er på plass. Vi utfører også en visuell sjekk i alle skjøter og vinkler, som rundt pipen, takvinduer, langs mønet og takrenner for synlige skader og store slitasjer. Vi anbefaler at du får taket inspisert av profesjonelle minst hver tiende år, da vi kun utfører en visuell kontroll.

Fjerning av mose på tak

Litt mose og alger på taket trenger ikke være skadelig for taket, men mose og annet som ikke hører hjemme på taket bør fjernes. Det samler seg ofte unødvendig vann og fuktighet som følge av dette, og det kan føre til råte og frostsprengning. Selv takstein kan ta skade av frostsprengning. Vi fjerner mose og alger fra alle typer tak i alle høyder og vinkler. For best mulig resultat sprayer vi med kjemikalier som dreper mosen og algene noen dager før selve vaskingen. Vi benytter høytrykksspylere med justerbart trykk og justerbare doser når vi spyler for å unngå skader på taket. Mose og annen skit som løsner under rengjøringen av taket samler vi opp og frakter med oss. Under hele prosessen sørger vi for at det kun er vann som skylles ned i nedløpet for takrennen. Mangler du løvsil i takrennen, kan vi montere det for deg.

 

Vi har døgnåpen vakttelefon
Tlf: 45 00 99 00

Adresse

Olav`s gate 112 B
8004 Bodø, Norway

Email eller Telefon
Følg oss