Vi løser alle utfordringer med vann og avløp

Med lang erfaring og god kompetanse utfører vi oppdragene våre på den beste og mest lønnsomme metoden. Vi tar utfordringer på strak arm, og gir alt for at våre kunder skal få det beste resultatet.

Spyling av avløp/drenering i Bodø, Fauske og omegn

- Rørspyling er egnet til åpning og vedlikehold av rør Tett do, vannet stiger opp, vannet i dusjen eller vasken går ikke ned? Da er rørspyling den eneste løsningen.Klukkelyden som kommer fra rørene når vannet har rent gjennom sluken, er det første tegnet på at rørene tetter seg. I slike tilfeller er det lurt å få rørene spylt, for å unngå at rørene tetter seg helt. Er skaden skjedd, og du står der med kloakk på badet, eller vasken er helt tett, er rørspyling en redning. Vi åpner akutt tette rør og utfører vedlikeholdsspyling i Bodø, Gildeskål, Meløy, Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold, Steigen og Hamarøy.

Filming av nye rør

Det stilles kommunale krav til at nye rør skal gjennomspyles og inspiseres med kamera før de tas i bruk. Når det bygges nytt legges ofte ledninger for overvann, kloakk og vann i samme grøft. Vi filmer alle nye rør med avansert kamerautstyr.

Rørinspeksjon (stakekamera og TVbil)

Vond lukt og stadig tette rør kan indikere at noe er galt i rørene. Med en enkel rørinspeksjon vil vi finne ut om dine rør har skader eller problemer som burde tas hånd om. Rørinspeksjon er en grundig undersøkelse av rørenes innside
En rørinspeksjon innebærer å sende et kamera inn i røret. Det blir tatt et opptak, slik at alt som finnes i røret kan registreres og loggføres. På kontoret utfører vi en tilstandsrapport som gis til kunden. Hvis rørene er i dårlig tilstand, får kunden tilbud om rørfornying.
Rørene har begrenset levealder og etter tid vil rørene bli dårligere, og feil og skader kan komme. Feil kan være rust, forskyvninger, røtter, kollaps og lekkasje. En rørinspeksjon avdekker eventuelle feil ved røret.

Stakekamera

Stakekamera er en tynn kabel med et kamera i enden. Stakekamera føres med en jevn fart gjennom avløpsrøret og vi får så et overblikk av røret. Vi har flere stakekameraer med forskjellige størrelser slik at vi har mulighet til å filme de fleste rør.

Traktorkamera

TV-bilen er en spesialbygd bil vi bruker for å utføre rørinspeksjoner av større rør hvor stakekamera ikke er stort nok. Traktorkameraet er en liten robot som er koblet til en kabel. Det avgir bilde på skjerm og overvåkningsutstyr i TV-bilen. Ved bruk av to joysticker kjører vi traktoren frem og tilbake og styrer og roterer kamera i 360 grader. Det er også mye lys på kameraet, slik at kvaliteten blir svært god. Traktorkameraet kan brukes i både tørre og våte rør.

Kontroll av nedløpsrør og drenering

Som regel tar man en enkel visuell kontroll av takrennen når man rengjør den for løv og annet rusk et par ganger i året. Imidlertid kontrolleres sjelden tilstanden til nedløpsrør, drenering, rør for overflatevann og avløpsrør. Det kan lønne seg å få dette kontrollert.
Vi har utstyr for filming av rør og gir deg en tilstandsrapport etter en kontroll. Ved behov kan vi spyle gjennom nedløpet for takrennen, dreneringen, rør for overflatevannet og avløpsrør helt ut til det offentlige kloakknettet.

Trasesøk

For å finne ut nøyaktig hvor røret ligger under jorda eller i gulv/vegger, kan vi utføre et trasésøk ned til 5 meters dybde. Sammen med et kamera sender vi en sonde inn i røret til det punktet vi ønsker å lokalisere, enten det er en skade eller vi ønsker å se hvor rørene går, kan vi da se nøyaktig hvor dette er på bakken/i veggen. Trasésøk benyttes også i forbindelse med restaurering og byggearbeid, når det er behov for å vite eksakt hvor rørene ligger.

Døgnvakt

Døgnåpen vakttelefon 45 00 99 00
Tett do, tett sluk, tett avløp eller vann som stiger opp? Har rørene frosset? Dine hverdagsproblemer, vår spesialitet. Vi har utrykning 24 timer i døgnet 365 dager i året. Vi har utrykning til følgende kommuner i Salten: Meløy, Gildeskål, Bodø, Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold, Steigen og Hamarøy.

 

Vi har døgnåpen vakttelefon
Tlf: 45 00 99 00

Adresse

Olav`s gate 112 B
8004 Bodø, Norway

Email eller Telefon
Følg oss