Kontroll av kabelrør i Nord-Norge

Under legging av nye rør er det alltid en fare for at rørene skades eller deformeres. Reparasjon, vedlikehold, skjøting av eksisterende rør og bevegelse i massene rundt gamle nedgravde rør kan føre til skader og deformasjon. Det er derfor viktig å kontrollere rørene før de tas i bruk.Selv små skader, deformasjon og fremmedlegemer slik som sand og jord i et rør skaper stor friksjon og kan umuliggjøre trekking av kabler. Tolking av rør er en kontroll hvor man kan kvalitetssikre at røret er i henhold til de krav som stilles.

Kontroll av kabelrør

Ved kontroll kabelrør (tolking av kabelrør) trekkes en tolk gjennom rørlengden. Tolken er en kule eller en avrundet sylinder med en dimensjon som tilsvarer 91 % av rørets innvendige dimensjon. Stopper eller møter tolken motstand, må det gjøres tiltak.Etter at tolkingen er ferdig, må rørene tettes/plugges i hver ende. All tolking og plugging av rør dokumenteres.

Kontroll av avløpsrør

Når man utfører en kontroll av avløpsrør er det vanlig å filme. I noen tilfeller kan man tolke avløpsrøret. En kontroll med bruk av kamera gir en bedre dokumentasjon av rørets tilstand inkludert grenrør og dimensjonsoverganger.
Film med rapport overleveres som dokumentasjon

Deformasjoner av kabelrør

Man skiller mellom to typer deformasjoner av rør, generell deformasjon og punktdeformasjon. Man regner med at over 75 % av ovaliseringen av et rør oppstår i leggefasen. Noe av det som er med på å påvirke den generelle deformasjon av røret er: Rørets ringstivhet, plassering i grøften, leggedybde, omfyllingsmassen, fyllmassene, komprimering og anleggstrafikk.
Punktdeformasjon av et rør skyldes som regel uhell i arbeidet med leggingen av rørene eller dårlig kvalitet på fundament og omfyllingsmasser. Store steiner med skarpe kanter og for dårlige masser inntil røret er en hyppig årsak til at punktdeformasjon oppstår.

Tolking av gamle og
deformerte rør

I enkelte tilfeller kan det være behov for en ny tolking av gamle rør. Man bør følge med på utviklingen av et rør som har en forholdsvis stor generell deformasjon eller en punktdeformasjon. Kompresjon og bevegelse i massene over og under røret kan forverre deformasjon av røret over tid.
Det er alltid mest hensiktsmessig å utbedre deformasjoner umiddelbart på nylagte rør. En eventuell stopp i trekningen av kabel for oppgraving og eventuell utskifting av rør krever mye arbeid og er kostbart.
Det kan være komplisert å foreta en tolking på et rør som alt er tatt i bruk. Ved bruk av kamera kan vi utføre en kontroll av røret uten at det påvirker driften av røret.

 

Vi har døgnåpen vakttelefon
Tlf: 45 00 99 00

Adresse

Olav`s gate 112 B
8004 Bodø, Norway

Email eller Telefon
Følg oss